Litteraturkreds for kvinder

Kredsen mødes gerne en onsdag om måneden og snakker om en skønlitterær bog. Se nærmere i folderen i kirken om hvilke bøger der aktuelt læses, eller kontakt kirkens kontor.