Fødsel

Fødselsregistrering

Alle fødsler i Danmark skal registreres på kirkekontoret. Hvis fødslen er sket på et hospital (eller i øvrigt med tilstedeværelse af en jordemoder) er registreringen allerede sket af jordemoderen. 

Er fødslen foregået uden jordemoder skal forældrene udfylde en fødselsanmeldelsesblanket, som afleveres til kirkekontoret. På borger.dk kan du læse mere, se her.

 

Anmeldelse af faderskab

Hvis I er gift, har I automatisk fælles forældremyndighed.

Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab senest 14 dage efter fødslen. Det gør I på borger.dk, se her.

Ved særlige forhold, som for eksempel at én af forældrene ikke har et CPR-nummer eller NemID, kan omsorgs- og ansvarserklæringen også hentes på personregistrering.dk, se her. Hvis I udfylder og underskriver erklæringen derhjemme, skal der være to vidner til at overvære det. Hvis I gør det på kirkekontoret, så er der ikke brug for vidner.

 

Anmeldelse af faderskabet inden fødslen

Ønsker I at anmelde faderskabet inden fødslen, skal det gøres til Statsforvaltningen. Når barnet er født, skal en kopi af den godkendte faderskabsanerkendelse afleveres til kirkekontoret i forbindelse med anmeldelsen af fødslen.

 

På folkekirkens hjemmeside findes også en liste over praktiske ting, som er gode at huske, når I får et barn, se her.

Navngivning

Ved navngivning henvender man sig, senest 6 måneder efter barnets fødsel, til kordegnekontoret. Er forældrene ikke gift, skal omsorgs- og ansvarserklæring foreligge i underskrevet stand eller faderskabssagen skal være færdigbehandlet i Statsforvaltningen.