Fødsel

Fødselsregistrering

Alle fødsler i Danmark skal registreres på kirkekontoret. På borger.dk kan du læse mere, se her. Har der været en jordmoder tilstede ved fødslen, så sker fødselsregistreringen automatisk. Fødestedet sender en tilbagemelding om fødslen til sognet. Forældrene skal her ikke foretage sig noget.

 

Anmeldelse af faderskab

Hvis man er gift, har man automatisk fælles forældremyndighed.

Er man ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal man udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab senest 14 dage efter fødslen. Det gør man på borger.dk, se her.

Ved særlige forhold, som for eksempel at én af forældrene ikke har et CPR-nummer eller NemID, kan omsorgs- og ansvarserklæringen også hentes på personregistrering.dk, se her.

Hvis I udfylder og underskriver erklæringen derhjemme, skal der være to vidner til at overvære det. Hvis I gør det på kirkekontoret, så er der ikke brug for vidner.

 

Anmeldelse af faderskabet inden fødslen

Ønsker I at anmelde faderskabet inden fødslen, skal det gøres til Statsforvaltningen. Når barnet er født, skal et kopi af den godkendte faderskabsanerkendelse afleveres til kirkekontoret i forbindelse med anmeldelsen af fødslen.

 

På folkekirkens hjemmeside findes også en liste over praktiske ting, som er godt at huske, når man får et barn, se her.