Du er her: 

Ledig stilling Kirke- og kulturmedarbejder

Rønnevang Kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder til en stilling på ca. 18 timer om ugen fra den 1.december 2019.

Kirke- og og kulturmedarbejder ved Rønnevang Kirke


Rønnevang Kirke, Taastrup Hovedgade 150, 2630 Tåstrup søger en kirke- og kulturmedarbejder til en stilling på ca. 18 timer om ugen fra den 1.december 2019, som kan indgå i et positivt og engageret samarbejde med kirkens præster og kirkens funktionærer.Rønnevang Kirke er en levende kirke med mange forskelligartede aktiviteter.


Stillingen indeholder, blandt andet:
-ansvar for børnekirke forbindelse med højmesser

– sammen med frivillige

-ansvarlig for juniorklubbens aktiviteter 

-deltage i undervisning af minikonfirmander

- deltage i spaghettigudstjenester-deltage i en konfirmandlejr og en juniorklublejr over en weekend-deltage i kirkens ungdomsklub.

-varetagelse af kommunikation og PR-opgaver i et samarbejde med andre.

Forberede og deltage i beskedent omfang i kirkelige handlinger, så som højmesser og andre former for gudstjenester, begravelser, bisættelser, dåbsgudstjenester og vielser i sommerferieperioden og i juleperioden.
Vi søger en medarbejder, der:
-har interesse for kirken-har gode samarbejdsevner-er fleksibel omkring sin arbejdstid-selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde-er udadvendt og serviceminded.
Der vil forekomme arbejdsopgaver om aftenen og i weekender. Ansættelsen sker ved Rønnevang Sogns Menighedsråd beliggende Tåstrup Hovedgade 150, 2630 Tåstrup.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder, jf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 138.352 kr. – 183.316 kr. Fikspunktet er 145.270 kr.
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 145.270 kr. – 207.528 kr. Fikspunktet er 152.187 kr. 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 15.200 kr. Hertil kommer et overenskomstaftalt årligt tillæg på 422 kr.
Alle lønninger er angivet for en 18 timers stilling og inkl. reguleringen pr. 1/4 2019.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og fagforeningen Kirkekultur.nu.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkens kontaktperson Aksel Norsgård på tlf. 21471812 eller menighedsrådets formand Niels Holm på tlf. 40327163 for nærmere oplysninger.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Rønnevang Kirke mærket ”ansøgning kulturmedarbejder” eller på mail til 9094fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. oktober 2019.
Se også kirkens stillingsopslag for ansættelse af en rytmisk musiker/korleder ved Rønnevang Kirke.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er prøvetid i stillingen, og at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Del dette: