Kalender

21mar kl. 19:30

Gospelgudstjeneste ved Søren Nolsøe

Gospelgudstjeneste ved Søren Nolsøe

21mar kl. 19:30
22mar kl. 17:30

TankeBox

Fællesskab, der afmonterer skam. Både i kirken og i familien

Hvordan kan vi leve i …

22mar kl. 17:30
24mar kl. 10:00

Gudstjeneste ved Søren Nolsøe

Gudstjeneste ved Søren Nolsøe

3. s. i fasten. Luk. 11, 14-28

24mar kl. 10:00
27mar kl. 17:30

Spagettigudstjeneste ved Flemming Bak Poulsen

Spagettigudstjeneste ved Flemming Bak Poulsen

27mar kl. 17:30

Aktuelt

Sangglæde for børn og unge[mere]


Nyt hold starter op![mere]


Følg os på Facebook

Stillingsopslag for 50 % sognepræstestilling til Rønnevang Sogn.

Rønnevang Sogn er et aktivt forstadssogn beliggende i Høje Tåstrup kommune med 7.515 indbyggere. Den ledige stilling er delvist aflastning af provsten, der også er præst ved kirken, derudover er der i kirken også en fuldtidsansat præst.  Konfirmander deles ligeligt mellem den ledige stilling og vores fuldtidspræst. Gudstjenester og kirkelige handlinger deles mellem alle tre efter kvote.

Vi søger en kulturåben, midtsøgende grundtvigiansk orienteret sognepræst, der kan formidle trosbudskabet i et nutidigt sprog og med aktualitet funderet i et bredt folkekirkeligt synspunkt. Vi søger en præst, som kan gøre såvel højmessen som alternative gudstjenester vedkommende og engagerende - har gode samarbejdsevner og lyst til samspil med ansatte og frivillige - tager initiativ, er inspirerende og vil deltage i udviklingen af kirken som værdifuld for alle i sognet, med at arrangere og deltage i sogneaftener, foredrag, debatter og lignende – altså en præst, som er udadvendt og synlig i sognets liv. 

Vi har allerede en stor vifte af aktiviteter i kirken for såvel ældre som yngre. Her kan nævnes:

  • Foredragsvirksomhed en eftermiddag om måneden, hvor historiske, kulturelle og samfundsrelevante problemstillinger belyses
  • Ugentlig morgensang med efterfølgende cafe af social karakter.
  • Håndarbejdskreds 
  • Litteraturkreds for kvinder, hvor nyere litteratur læses og diskuteres.
  • Tankebox, et arrangement for børnefamilier, hvor børnefamiliens rolle i dagens Danmark diskuteres, mens børnene leger.
  • Minikonfirmandundervisning.
  • Spaghettigudstjenester for børnefamilier
  • Babysalmesang

Desuden har vi fire kor i kirken, der ledes af vores dygtige organist. De forskellige kor medvirker under koncerter og også indimellem under højmesser. 

Der er rig mulighed for kirkens præster, at arrangere filmforevisning, foredrag mv. da vi har en moderne kirke med gode forevisningsfaciliteter, teamwork med kollegaer, sognemedhjælper og øvrige ansatte, samt mange frivillige i sognet. 

 

Mere information om vores aktiviteter kan ses på www.roennevangkirke.dk 

Alle ansøgere er selvfølgelig velkomne til at komme til en gudstjeneste og en kop kaffe efterfølgende for at hilse på og for at fornemme det gode miljø i Rønnevang Kirke. 

Henvendelse for yderligere oplysninger kan rettes til menighedsrådsformand Niels Holm, tlf. 4032 7163 eller til kirkens præster.