Begravelse

Ved dødsfald er man altid velkommen til at kontakte en af præsterne for en samtale og for at aftale et tidspunkt for begravelse eller bisættelse. 

Mange vælger desuden at få hjælp fra en bedemand til at ordne det praktiske omkring papirer, kiste, rustvognskørsel m.v. Ønsker man selv at indsende anmodningen om begravelse eller ligbrænding kan det foregå via begravelsessiden på borger.dk hvor også mange praktiske ting bliver beskrevet. På siden om dødsfald på borger.dk er der også mange gode praktiske informationer.

 

Gravsted

Valg af gravstedstype og placering på kirkegården aftales direkte med kirkegårdsleder Per Ehbrecht. Se mere på kirkegården side.

 

Syg/døende

Præsterne tager naturligvis også gerne ud til en samtale med den syge eller døende, hvis det ønskes. Der kan være mange spørgsmål der trænger sig på som det kan være godt at få vendt. Præsten har tavshedspligt.

 

 

 

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.