Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 10 valgte medlemmer samt kirkens præster. Kordegnen er sekretær for rådet.

At sidde i menighedsråd er et stykke frivilligt arbejde, hvor der er mulighed for at stille op til menighedsrådsvalget hvert 4. år, næste gang i 2020. Hvis der indleveres flere lister bliver der sendt valgkort ud til alle medlemmer af Folkekirken i sognet og der holdes valg ligesom til fx byrådet. I Rønnevang har de forskellige kandidater de seneste valgår samlet sig på én fælles liste, der så er valgt ved fredsvalg.

Der har stille og roligt været lidt udskiftning på nogle af pladserne, hvorfor vi har et menighedsråd med en god blanding af erfarne medlemmer og helt nytilkomne.

Menighedsrådet ved Rønnevang Kirke mødes typisk den anden tirsdag i måneden kl. 19 i kirkens lokaler. Menighedsrådets møder er offentlige, og alle er derfor velkomne til at komme og overvære rådets møder. Referater offentliggøres nedenfor - ældre referater er tilgængelige gennem kordegnekontoret.

Oversigt over medlemmer og menighedsrådets konstitution kan findes på https://sogn.dk/roennevang/menighedsraad/

Referater af menighedsrådets møder