Bryllup

 

Dag og tid

Hvis I ønsker et bryllup i Rønnevang kirke, skal I kontakte en af præsterne eller kirkekontoret for at aftale nærmere om dag og tid for vielsen.

 

Vil I vide mere om kirkebryllup og dets betydning? Se mere på Folkekirkens hjemmeside om bryllup.

 

Prøvelsesattest

Tidligst fire måneder inden vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. Den får I ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk

 

Prøvelsesattesten skal afleveres senest en måned inden vielsen på kirkekontoret.

 

Navneændring

Når I gifter jer, beholder I som udgangspunkt jeres egne navne. Hvis I ønsker samme mellem- eller efternavn, skal I søge om navneændring på borger.dk, se her.

 

Hvis I gør det inden vielsen og op til 3 måneder efter, er det gratis. Derefter kommer et gebyr for navneændring, se nærmere om prisen ved at følge linket ovenfor.

 

Samtale

Hvis I ikke allerede har aftalt en tid til samtale med den præst, som skal vie jer,skal I kontakte præsten senest tre uger inden vielsen. Til samtalen gennemgår I vielsesritualet, vælger salmer og taler om de ting, der er brug for.

 

Et kirkebryllup kan foregå på forskellige måder. Der skal dog være mindst to vidner. Vielsen kan kombineres med barnedåb eller, efter aftale med præsten, foregå uden for kirkens rum.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten lægger sine hænder på jeres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Her kan der efter aftale kastes med ægte blomsterblade/andre blade evt. fuglefrø. Der kan ikke kastes med ris eller bionedbrydeligt konfetti.

Allerede gift på rådhuset?

Hvis I allerede er gift på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I skal kontakte kirkekontoret eller en af præsterne for at aftale dag og tid for velsignelsen.

Velsignelsen i kirken minder i store træk om et bryllup, men da I allerede er gift, skal der ikke bruges prøvelsesattest.

For at få mere at vide om, hvad en kirkelig velsignelse er og betyder, se her.