Kirkegården

Folder om kirkengårdens gravstedstyper kan læses online eller downloades her.

Kirkegårdens takstblad for 2023 kan hentes her. For medlemmer af Folkekirken er det gratis at erhverve et gravsted og få gravet graven. Var afdøde ikke medlem af Folkekirken betales taksten (som er sat til kostprisen). Alle betaler samme takster for vedligehold af gravsteder. Visse typer af vedligehold er obligatorisk, afhængig af den valgte gravstedstype (fx klipning af hække ved individuelle gravsteder eller græsslåning ved valg af fællesgrav), mens andre typer kan vælges til og fra (plantning af forårsblomster, grandækning om vinteren m.v.).  

Ring gerne til kirkegårdsleder Per Ehbrecht for spørgsmål og vejledning, tlf. 43 71 55 85, e-mail pehe@km.dk. Træffes bedst telefonisk mandag - fredag kl. 10 - 12.