Kirkegården

Folder om kirkengårdens gravstedstyper kan læses online.

Kirkegårdens takstblad for 2024 kan downloades her. Bemærk at kirkegården ikke fører alle de nævnte ydelser og planter. For medlemmer af Folkekirken er det gratis at erhverve et gravsted og få gravet graven. Var afdøde ikke medlem af Folkekirken betales taksten (som er sat til kostprisen). Alle betaler samme takster for vedligehold af gravsteder. Visse typer af vedligehold er obligatorisk, afhængig af den valgte gravstedstype (fx klipning af hække ved individuelle gravsteder eller græsslåning ved valg af fællesgrav), mens andre typer kan vælges til og fra (plantning af forårsblomster, grandækning om vinteren m.v.).  

Kontakt kordegn Rikke Slivsgaard mail. roennevang.sogn@km.dk eller telefon: 43 52 22 19 . Træffes telefonisk tirsdag - fredag kl. 10 - 12.