Mini-konfirmander

Alle 3. klasses elever på Borgerskolen inviteres til at deltage i minikonfirmand-undervisningen i Rønnevang Kirke. Forløbet kører hver onsdag over tre måneder i efteråret. Formålet med minikonfirmand er at gøre børnene mere fortrolige med kristendommen og alt det, der sker i kirken.

 Vi hører bibelhistorier, synger salmer og sange og beder Fadervor

 Vi kigger nærmere på kirkens rum

 Vi får saftevand og boller

 Vi leger, laver drama, skattejagt,  konkurrencer eller kreative aktiviteter

Kirkens personale følger børnene fra Borgerskolen og over til kirken.

3. klasses elever fra andre skoler er velkomne til deltage, men må selv komme over til kirken. Du tilmelder dit barn ved at klikke på linket nedenfor og derefter udfylde formularen.

   https://forms.churchdesk.com/f/PE1AkbmQfh