Fødsel

Fødselsregistrering

Alle fødsler i Danmark skal registreres på kirkekontoret. Hvis fødslen er sket på et hospital (eller i øvrigt med tilstedeværelse af en jordemoder) er registreringen allerede sket af jordemoderen. 

Er fødslen foregået uden jordemoder skal forældrene udfylde en fødselsanmeldelsesblanket, som afleveres til kirkekontoret. De forskellige situationer er beskrevet på fødselsregistreringssiden på borger.dk.

Anmeldelse af faderskab

Hvis I er gift, har I automatisk fælles forældremyndighed.

Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab senest 14 dage efter fødslen. Det gøres på siden om faderskab på borger.dk.

Ved særlige forhold, som for eksempel at én af forældrene ikke har et CPR-nummer eller NemID, kan omsorgs- og ansvarserklæringen også hentes på personregistrering.dk. Hvis I udfylder og underskriver erklæringen derhjemme, skal der være to vidner til at overvære det. Hvis I gør det på kirkekontoret, så er der ikke brug for vidner.

Hvis forældrene ikke er gift, og der ikke er afgivet omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel, vil Familieretshuset indlede en faderskabssag. På Familieretshusets side om faderskab kan der afgives erklæring om faderskab, også før forventet fødsel og i særlige situationer.

 

På folkekirkens hjemmeside findes også en praktisk huskeliste i forbindelse med fødsel.