Kirkens historie

Rønnevang Kirke ligger på gammel bondejord, og har navn efter gartneriet Rønnevang, der tidligere lå i området. Udgravningen til kirken blev påbegyndt i januar 1975 og kirkens grundsten blev indmuret i kirken den 24. maj 1975. Grundstenen var i april 1975 blevet hjembragt fra Golgatha i Jerusalem af kirkens første præst Max Skottfelt. Rønnevang Kirke er indviet d. 5. september 1976 af biskop J.B. Leer-Andersen.

 

Arkitektur

Kirken er oprindelig tegnet af Holger Jensen i samarbejde med ingeniørfirmaet Crone & Koch. Rønnevang Kirke blev dengang opført i en stil, der var præget af tidens moderne kirkebyggeri. Kirken var indrettet med et centralt beliggende alter. Døbefonten var placeret i en niche bag alteret i højre side af kirkerummet og prædikestolen var placeret ved siden af alteret i kirkens venstre side. Orglet var placeret på en gangbro, der gik tværs gennem kirken og forbandt lokalerne øst og vest for kirkerummet. Alle materialer var holdt i mørke farver. Væggene bestod af røde mursten og gulvene var belagt med rødbrune klinker.

 

Klokketårn

Det separate klokketårn på 22 meter med det karakteristiske præg – et kors der hæver armene velsignende mod himlen - tegner sig i regnvandsbassinet bag kirken. Tårnet har to klokker med hver sin indskrift. På den største (1250 kg) står "Frygt ikke, tro kun" og den mindre (905 kg) "Alt er muligt for Gud". Klokkerne er støbt af Petit og Fritsen i Holland.

 

Inventar

Altersættet er tegnet og udført i hamret tin af sølvsmed J. Dahlerup.

Kirkens orgel er bygget af Th. Frobenius og har 20 stemmer.

 

Ombygning

I 2004 startede en større ombygning af kirken. Baggrunden for ombygningen skal bl.a. findes i en henvendelse fra biskop Lise-Lotte Rebel. Biskoppen bad i 1998 Rønnevang sogns menighedsråd vurdere om indretningen af kirken var hensigtsmæssig og tidssvarende. Baggrunden for biskoppens henvendelse var, at mange af sognets beboere ikke ønskede at benytte kirken til kirkelige handlinger. I stedet søgte de til de mere traditionelle nabokirker, der kunne indfri forventningerne om højtidelige rammer for de kirkelige handlinger.

Den således ombyggede kirke er tegnet af arkitekt Niels Munk fra Køge. Kirken er i dag ændret til en processionskirke, hvor orglet er blevet flyttet til et pulpitur på kirkens østside. Kirkerummet fremstår i dag lyst med hvidmalede vægge og et flot lysindfald, og gulvet er i dag belagt med ølandssten.

Kirkens grundsten blev i forbindelse med ombygningen flyttet, idet der i dag er etableret en gang på stedet for grundstenens oprindelige placering. Grundstenen er nu indsat i ”våbenhuset” mod nord. 

Kirken blev genindviet Mariæ bebudelses dag den 13. marts 2005 ved biskop Lise-Lotte Rebel, provst Steffen Ringgaard Andresen, der tillige var præst ved kirken, og sognepræst Ingrid Schrøder-Hansen.

 

Præster i Rønnevang

(kbf = kirkebogsførende)

Max Skottfelt (kbf), 1976 - 1993

Olav Smidt (kbf), 1993 - 1999

Ingrid Schrøder-Hansen (kbf), 1999 - 2008

Søren Isak Nolsøe (kbf 2009-2017, provst 2017-), 2009 - 

Flemming Bak Poulsen (kbf), 2017 -

Jørgen Herler, 1977 - 1979

Ellen Margrethe Nielsen, 1979 - 1991

Steffen Ringgaard Andresen, 1992 - 2017 (tillige provst 2004 - 2017)

Marianne Thestrup Jensen (25%), 2002 - 2012

Marie Louise Østergaard-Hansen (50%), 2013 - 2017

Anne-Sofie Aagaard Jensen (75%), 2017

Johanna Røjkjær Daugaard (50%), 2019 - 2023

   Kirkens indvielse 13. september 1976