Konfirmation

I Rønnevang kirke bliver man normalt konfirmeret i 8. klasse. Her følger Rønnevang resten af Taastrup. 

Datoer for konfirmationsdage

Man kan frit ønske, hvilken af de udbudte konfirmationsdage man gerne vil have. Konfirmanderne foretrækker ofte at blive konfirmeret med deres kammerater. Derfor har vi et oplæg til hvilke dage, der hører til hvilke klasser. Afhængig af hvor mange konfirmander, der melder sig til de enkelte dage, vil de blive fordelt på konfirmationsgudstjenester med forskellig klokkeslæt, dog sådan at klasserne konfirmeres sammen.

2025
Kristi Himmelfartsdag 29. maj. Borgerskolen X og Y
Lørdag 31. maj. Borgerskolen Z og elever fra andre skoler 

2026
Kristi Himmelfartsdag 14. maj. Borgerskolen X og Y
Lørdag 16. maj. Borgerskolen Z og elever fra andre skoler 

2027
Kristi Himmelfartsdag 6. maj. Borgerskolen X og Y
Lørdag 8. maj. Borgerskolen Z og elever fra andre skoler 

Information om tilmelding

Inden man bliver konfirmeret skal man gå til konfirmationsforberedelse, som starter op i september året før konfirmationsdagen.

Tilmelding til konfirmation og -forberedelse foregår i to trin.

1) Tilmelding via følgende link på Folkekirken.dk       Konfirmandtilmelding

I skal bruge jeres MitID - og ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive tilmeldingen. Har du ikke MitID, kontakt da kordegnekontoret.

2) Tidligst et døgn efter tilmelding skal I logge ind på Konfirmandkommunikation med MitID. Her vil ligger en ekstra formular til udfyldelse, hvor i blandt andet vælger konfirmationsdato. Desuden vil der ligge beskeder,  og planer fra præsterne ifm. undervisning, når de er klar. Link til Konfirmandkommunikation

Vi er ved at starte et nyt system op. Vi undskylder på forhånd de ulemper I må opleve i år. 

Man er velkommen til at starte til konfirmationsforberedelse, selvom man ikke er helt sikker på om man vil konfirmeres. 
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål omkring tilmelding, konfirmation eller forberedelse.

I kan ringe til kordegnekontoret på 43 52 22 19 tirsdag - fredag kl. 10-12. I kan også skrive på roennevang.sogn@km.dk.

Vil du vide mere om, hvad konfirmationen er og betyder? Se mere på Folkekirkens hjemmeside om konfirmation.

Konfirmander fra gruppeordningen på Borgerskolen

Forløb - herunder konfirmationsdatoer - aftales fra år til år under hensyntagen til elevernes særlige behov og deres antal.

Hvor mange er der plads til i kirken?

Ved konfirmationsgudstjenesten stiller vi stole op i midtergangen, én ud for hver bænk. På disse stole sidder konfirmanderne.  Den bænk, der er ud for stolen, er reserveret til konfirmandens familie. Der kan sidde 7-8 personer på en bænk. 

Denne opstilling tager ca. den øverste halvdel af kirken (lidt forskelligt efter hvor mange konfirmander der er indskrevet til den enkelte gudstjeneste). I den nederste halvdel af kirken kan man frit sætte sig – så i gennemsnit giver det omkring to bænke per familie. 

Må man fotografere?

I er meget velkomne til at tage billeder af jeres barn under konfirmationen. En halv time før gudstjenesten går i gang, samler vi konfirmanderne ved alteret, så I har mulighed for at tage et gruppebillede. 

Hvordan foregår gudstjenesten?

Konfirmanderne samles i foyeren med præsten. Forældre, gæster og andre sætter sig ind i kirken. Når gudstjenesten begynder, spiller organisten præludiet (forspil), mens konfirmanderne kommer ind i procession. 

Når vi når til selve konfirmationen, er det skik at forældre og fadderne (fra dengang konfirmanden blev døbt) rejser sig, når deres barns navn nævnes, står op under konfirmationen, og sætter sig igen, når det næste navn nævnes. Det er naturligvis frivilligt, om man vil følge denne skik. 

Som en del af konfirmationsgudstjenesten er der nadver. Der er en gammel sammenhæng mellem konfirmation og nadver, og vi vil derfor gerne give jer mulighed for som familie at gå med jeres konfirmand op og modtage nadveren sammen. Det er både festligt og højtideligt, når så mange som muligt tager del i konfirmationen også ved at være med til nadver.

Gudstjenestens gang trænes med konfirmanderne ved generalprøven, så de gerne skulle være helt trygge ved det hele, når vi når til dagen. Ved generalprøven fastlægges desuden hvilke konfirmander/familier der sidder hvor. 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Tine eller Flemming.