Litteraturkreds for kvinder

Kredsen mødes den første onsdag i hver måned kl. 19:30 og snakker om en skønlitterær bog.

Se nærmere i folderen i kirken om hvilke bøger der aktuelt læses, eller kontakt kirkens kontor.

OBS:

Pga corona-situationen er læsekredsens møder i november og december 2020 aflyst.