Dåb

Vil du gerne have dit barn døbt i Rønnevang kirke, kan du aftale dato og tid med kirkekontoret.

Senest 3 uger inden dåben, skal kirkekontoret have besked om:

    • Barnets navn
    • Fadderes navne og adresser

Der skal være mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderen skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.

Når du har aftalt dato og tid og fået at vide, hvilken præst som skal døbe dit barn, kontaktes præsten for at aftale en samtale. Samtalen finder normalt sted i ugerne op til dåben.

Vil du vide mere om, hvad dåben er og betyder? Se mere på Folkekirkens hjemmeside om dåb.

Hvornår ligger dåben?

Der er mulighed for dåb til de fleste søndagsgudstjenester og på enkelte lørdage ved særlige dåbsgudstjenester.

Dåben kan også ligge i forbindelse med vielse.

Ring til kirkekontoret for at aftale nærmere - 43 52 22 19.

 

Sådan foregår dåben

Forældre bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.

 

Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne må også meget gerne komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.

Præsten begynder med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer den del, hvor den, der bærer barnet, skal sige noget.

 

Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
"N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?" Svar: Ja!
"Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?" Svar: Ja!
"Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?" Svar: Ja!
"Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?" Svar: Ja!
"Vil du døbes på denne tro?" Svar: Ja!

 

Præsten øser vand på barnets hoved tre gange – for Gud Fader, Jesus og Helligånden – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Herefter fortsætter gudstjenesten.