Du er her: 

Bryllup

Et kirkebryllup er en højtidelig og personlig ramme omkring jeres vielse. Om brylluppet i øvrigt skal være den helt store fest eller en lille privat begivenhed er helt op til jer - kirkebryllupper findes i mange størrelser og udformninger. Dog skal der være mindst 2 vidner til stede. Vielsen kan også kombineres med barnedåb eller den kan - efter nærmere aftale med præsten - foregå udenfor kirkens rum. Der er nogle retningslinjer, kontakt kirken for at høre mere om dette.

Vielsesdato og klokkeslæt aftales med kordegnen eller en af præsterne, gerne telefonisk, så er det nemmest at høre om muligheder og snakke sig til rette. Tidligst fire måneder inden vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, der fåes ved at udfylde en elektronisk ægteskabserklæring på borger.dk. Ca. 1 måned inden vielsen mødes man med præsten til gennemgang af vielsen. Ved den lejlighed medbringes prøvelsesattesten.

Når I gifter jer, beholder I som udgangspunkt jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring. I skal søge om en eventuel navneændring på borger.dk senest 15 hverdage før vielsen.   

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Kirkelig velsignelse

Hvis I allerede er gift på rådhuset og ønsker en kirkelig velsignelse, aftaler I dato og klokkeslæt med kordegnen eller en af præsterne, gerne telefonisk. Velsignelsen i kirken minder i store træk om et bryllup, men da I allerede er gift, skal der ikke bruges prøvelsesattest.